ขั้นตอนการทำงานของเรา
เรามีขั้นตอนการทำงานง่ายๆ สำหรับสมาชิกของเรา เพียง 5 ขั้นตอนดังนี้
  1. สมัครเป็นสมาชิกกับเรา โดยอ่านรายละเอียดอย่างชัดเจนและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  2. รับอีเมล์ยืนยันตัวตนของคุณ หลังจากที่คุณได้กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียบร้อยแล้ว
  3. รอรับอีเมล์เชิญชวนให้ตอบแบบสอบถามแต่ละครั้ง โดยแต่ละแบบสอบถามจะมีคะแนนที่แตกต่างกันไป 10 - 500 คะแนน (ตัวอย่างของอีเมล์เชิญชวน)
  4. ขอรับค่าตอบแทนจากเรา โดย 1 คะแนนจะมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท คุณสามารถแสดงความจำนงขอรับค่าตอบแทนเมื่อไรก็ได้ เพียงแต่ว่าเรา ขอค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ 300 บาทต่อการรับค่าตอบแทนแต่ละครั้ง หรือคุณอาจจะขอรับชั่วโมงอินเตอร์เน็ตจาก Pacific Internet 12 ชัวโมง มูลค่า 100 บาทในแต่ละแบบสอบถามก็ได้
  5. รักษาความเป็นสมาชิกกับเราตลอดเวลา ระหว่างที่คุณรักษาความเป็นสมาชิกกับเรา เราจะมีการจับรางวัลแก่สมาชิกในแต่ละเดือน อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ