นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว
YesOpinion (”YesOpinion”, "เรา", "ของเรา") เป็นบริการออนไลน์ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ ("คุณ") เกี่ยวกับร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ที่พักแรม อีเวนท์ และข้อมูลอื่น ๆ เว็บไซต์ การแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องของเรา (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ของเรา) เป็นส่วนหนึ่งของ YesOpinion ซึ่งมี บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ
เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และวิธีการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่สรุปไว้ในที่นี้แล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดกลับมาตรวจสอบที่หน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลใหม่ล่าสุด
ขอบเขต
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายนโยบายและวิธีปฏิบัติของเราอย่างละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เราเข้าใจดีว่าการให้ข้อมูลทางออนไลน์ต้องอาศัยความไว้วางใจจากคุณอย่างมาก ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับความไว้วางใจนี้อย่างจริงจัง และให้ความสำคัญสูงสุดกับการรับรองความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราเมื่อเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลใดที่เรารวบรวมจากคุณ
 • เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
 • เราแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่ใครบ้าง
 • เราจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร
 • สิทธิและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ
 • เราคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร
 • ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
 • การเชื่อมโยงนอกเว็บไซต์
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • คุณจะติดต่อเราอย่างไร
ข้อมูลใดที่เรารวบรวมจากคุณ
ข้อมูลทั่วไป
เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนในเว็บไซต์ของเราหรือข้อมูลที่คุณให้แก่เราโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวคุณหรือติดต่อคุณได้โดยตรง ("ข้อมูลส่วนบุคคล")
ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลที่คุณให้แก่เรา เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลธนาคารเพื่อมอบรางวัล (เช่น ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี) และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และวันที่หมดอายุของบัตร) นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ ความชอบของคุณ เป็นต้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่เราได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลบางอย่างของคุณจำเป็นสำหรับการที่คุณจะได้รับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องจาก YesOpinion และพันธมิตร และผลประโยชน์อื่น ๆ จากการเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถโพสต์รีวิวร้านอาหารและเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน หรือการชิงโชค นอกจากนี้ ข้อมูลบางอย่างมีความจำเป็นสำหรับกรณีที่คุณมีคำถามถึงเรา หรือกรณีที่ทำธุรกรรมอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเรา
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจเลือกที่จะรวบรวมอาจรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์ของคุณ และประวัติการเรียกดูเว็บไซต์ในขอบเขตที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับคุณ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น
เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และแหล่งข้อมูลอิสระอื่นเป็นครั้งคราว แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมารวมกับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าชม YesOpinion โดย “การคลิกผ่าน” มาจากเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และคุณได้ลงทะเบียนกับพันธมิตรนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณได้ให้แก่พันธมิตรดังกล่าวอาจนำมาใช้ร่วมกับเรา เช่น ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลทางประชากรศาสตร์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลอื่น เช่น บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือก่อนที่จะมายังเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการดังกล่าว เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีอยู่และผู้ที่อาจเป็นพันธมิตรในอนาคตของเรา เพื่อปรับปรุงและปรับการใช้งานเว็บไซต์ของเราให้มีลักษณะเฉพาะตัวคุณ โดยเป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราได้ร่วมมือกับ Facebook เพื่อมอบเนื้อหาที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลใน YesOpinion สำหรับสมาชิก Facebook หากคุณเข้าสู่ระบบ Facebook และ YesOpinion แล้ว YesOpinion จะปรับเนื้อหาให้มีลักษณะเฉพาะตัวคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ แม้ว่าคุณจะใช้งานเว็บไซต์ของ YesOpinion เป็นครั้งแรก ตัวอย่างเช่น เราจะแสดงรีวิวที่เพื่อนใน Facebook ของคุณได้โพสต์ลงบน YesOpinion ทั้งนี้ ในการที่จะมอบประสบการณ์ที่ปรับให้มีลักษณะเฉพาะตัวคุณนี้ Facebook จะนำข้อมูลที่คุณได้เลือกว่าสามารถนำมาใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook ของคุณมามอบให้แก่เรา ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อ รูปโปรไฟล์ เพศ รายชื่อเพื่อน และข้อมูลอื่นใดที่คุณได้เลือกว่าสามารถนำมาใช้งานได้
หากคุณตัดสินใจที่จะปิดคุณลักษณะการปรับให้มีลักษณะเฉพาะตัว คุณสามารถทำได้โดยเข้าสู่ระบบ Facebook ก่อน จากนั้น (1) เลือก “แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ” จากเมนูดร็อปดาวน์ “YesOpinion ของคุณ” ในหน้า โปรไฟล์สมาชิก และคลิก “ยกเลิกการเชื่อมต่อ” ในกล่องสถานะการเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ (2) เลือก “บัญชีที่เชื่อมต่อ” จากเมนูดร็อปดาวน์ “YesOpinion ของคุณ” ในหน้า โปรไฟล์สมาชิก และคลิก “ยกเลิกการเชื่อมต่อ” ภายใต้ “การตั้งค่า Facebook” นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดคุณลักษณะการปรับให้มีลักษณะเฉพาะตัวโดยแก้ไขการตั้งค่าแอปพลิเคชันใน Facebook ของคุณ โปรดทราบว่า หากคุณมีเพื่อนใน Facebook ที่กำลังใช้ YesOpinion อยู่ พวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้แก่เราผ่าน Facebook ได้เช่นกัน หากคุณประสงค์ที่จะป้องกันไม่ให้มีการแบ่งปันดังกล่าว คุณสามารถทำได้โดยแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook ของคุณ
การรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเข้าชม YesOpinion เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เราจะรวบรวมข้อมูลเซสชัน รวมถึงที่อยู่ IP ซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ และเว็บไซต์ที่แนะนำคุณมาสู่เว็บไซต์ YesOpinion นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น เนื้อหาที่ดู หน้าเว็บที่เข้าชม และการค้นหาและ/หรือการจองที่ดำเนินการ วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเราในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัตินี้คือ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้ของเราสนใจและชื่นชอบ และเพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่น ๆ จากอุปกรณ์
เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ใด ๆ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยทั่วไปและเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันกับที่คุณใช้เว็บไซต์ YesOpinion นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณกำหนดให้อุปกรณ์ของคุณส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังแอพพลิเคชันผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์นั้น หรือหากคุณได้อัพโหลดภาพถ่ายที่แท็กข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เราอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่รวบรวมจากอุปกรณ์หรือภาพถ่ายของคุณ เพื่อปรับปรุงการใช้แอพพลิเคชันของคุณด้วยการแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและการโฆษณาตามบริบทที่เกี่ยวข้อง (Contextual Advertising) ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อแสดงรีวิวของร้านอาหารใกล้เคียงตามตำแหน่งของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อปิดฟังก์ชันแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งกับแอพพลิเคชันและ/หรือฟังก์ชันแท็กข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในภาพถ่ายของคุณ โปรดทราบว่า การปิดการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งอาจส่งผลต่อคุณลักษณะบางอย่างของแอปพลิเคชันของเรา หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
คุกกี้และเทคโนโลยีเว็บอื่น ๆ
YesOpinion เว็บไซต์ในเครือ และแอปพลิเคชันใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้
 • เพื่อช่วยให้เรารับรู้ว่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาก่อน และเพื่อบันทึกและจดจำการกำหนดค่า (Preference) ใด ๆ ที่อาจตั้งไว้ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้ให้จดจำข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจบันทึกรหัสผ่านของคุณในคุกกี้ หากคุณกาเครื่องหมายในกล่องที่ชื่อ "ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสมอจนกว่าฉันจะลงชื่อออก" โปรดทราบว่า รหัสประจำตัวสมาชิก รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบัญชีที่รวมอยู่ในคุกกี้จะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
 • เพื่อช่วยให้เราปรับเนื้อหา ประสบการณ์การใช้งาน และโฆษณาที่เสนอในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของเราและในเว็บไซต์อื่น ๆ ทั่วอินเทอร์เน็ตให้ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บ คุกกี้จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติจากเรา ผู้ให้บริการของเรา หรือพันธมิตรของเรา เพื่อให้รับรู้เบราว์เซอร์ของคุณขณะที่คุณท่องอินเตอร์เน็ตและเพื่อเสนอข้อมูลและโฆษณาตามสิ่งที่คุณสนใจ โปรดดู การแสดงโฆษณา/ทางเลือกของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการโฆษณาออนไลน์ของเราและทางเลือกของคุณ
 • เพื่อช่วยประเมินและศึกษาประสิทธิภาพของคุณลักษณะและข้อเสนอ โฆษณา และการติดต่อสื่อสารทางอีเมล (โดยระบุอีเมลที่คุณเปิดอ่านและอีเมลที่คุณดำเนินการตาม)
ส่วนช่วยเหลือ (Help) ของแถบงาน (Toolbar) ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ควรบอกวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณรับคุกกี้ใหม่ ๆ วิธีทำให้เบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ หรือวิธีปิดใช้งานคุกกี้ชนิดที่ไม่สำคัญทั้งหมด โปรดทราบว่า หากคุณปฏิเสธไม่รับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือด้านการท่องเที่ยวหลายอย่างที่มีให้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา
นอกจากนี้ เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราอาจใช้เว็บบีคอน (หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า เคลียร์จิฟ (Clear GIF), พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) หรือเว็บบั๊ก (Web Bug)) ซึ่งเป็นกราฟิกขนาดจิ๋วที่มีข้อมูลบ่งชี้ (Identifier) เฉพาะที่ทำหน้าที่คล้ายคุกกี้ ซึ่งจัดเก็บอยู่ในโค้ดของหน้าเว็บ เราใช้เว็บบีคอนเพื่อติดตามรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์ของเรา เพื่อส่งหรือสื่อสารกับคุกกี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณเข้าเว็บไซต์ของเราจากโฆษณาออนไลน์ที่แสดงในเว็บไซต์อื่นหรือไม่ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจยอมให้ผู้ให้บริการของเราใช้เว็บบีคอนเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้รับเปิดอ่านอีเมลใด และเพื่อติดตามปริมาณการใช้งานและกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าชมในเว็บไซต์ของเรา วิธีนี้ช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหาและข้อเสนออื่น ๆ ของเราได้
เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
วัตถุประสงค์ทั่วไป
YesOpinion ใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปดังต่อไปนี้
 • เพื่อลงทะเบียนและจัดการบัญชีของคุณ รวมถึงเพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเป็นการทั่วไป รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ YesOpinion และส่งคำเชิญต่าง ๆ จากชุมชน YesOpinion
 • เพื่อให้เราสามารถเผยแพร่รีวิว โพสต์ในฟอรั่ม และเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณให้แก่ชุมชน YesOpinion ได้
 • เพื่อตอบคำถามและตอบสนองความคิดเห็นของคุณ
 • เพื่อประเมินความสนใจและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของเราหรือของพันธมิตรที่คุณอาจสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณ
 • หรือเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งาน YesOpinion ตรงกับความต้องการของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับให้โฆษณาที่ปรากฏนั้นเหมาะกับคุณ
 • เพื่อขอข้อมูลจากคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากการสำรวจต่าง ๆ
 • เพื่อยุติข้อขัดแย้งหรือแก้ไขปัญหา
 • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเป็นกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเรา
 • และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราจะอธิบายให้คุณทราบเมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูล
หากคุณได้สมัครสมาชิกในฐานะเจ้าของหรือผู้จัดการที่ร้านอาหารหรืออีเวนท์ หรือแสดงข้อมูลร้านอาหารหรืออีเวนท์ของคุณ เราจะส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้
การติดต่อสื่อสารทางอีเมล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาส่วน "สิทธิและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ" ที่จะกล่าวถึงต่อไป
เราแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่ใครบ้าง
YesOpinion อาจใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • ซัพพลายเออร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารหรืออีเวนท์ ซึ่งจะดำเนินการสร้างแบบสอบถาม ใน YesOpinion
 • ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานในนามของเรา รวมถึงการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน การบริการลูกค้า การตลาด ประชาสัมพันธ์ การกระจายการสำรวจและโครงการชิงโชค และการป้องกันการฉ้อโกง นอกจากนี้ เราอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการอื่นรวบรวมข้อมูลในนามของเรา รวมถึงอนุญาตผู้ให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเราหรืออำนวยความสะดวกในการส่งโฆษณาออนไลน์ที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของคุณเท่าที่จำเป็น เป็นต้น ผู้ให้บริการอื่นสามารถเข้าถึงและอาจรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีก
 • พันธมิตรทางธุรกิจ ที่เราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน คุณจะทราบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ เนื่องจากชื่อของบุคคลอื่นจะปรากฏร่วมกับชื่อของเราหรืออาจปรากฏแยกต่างหาก หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่มีให้เลือกเหล่านี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ได้
 • เว็บไซต์ในเครือ หากเว็บไซต์อื่นส่งต่อคุณมายัง YesOpinion เราอาจใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และการกำหนดค่าด้านการท่องเที่ยวของคุณ เราไม่ได้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์อื่นที่ส่งต่อผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของเรา (Referring Website) และเราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ส่งต่อคุณมายัง YesOpinion ด้วย
นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้
 • เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายและบังคับใช้ได้ เพื่อพิสูจน์หรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดค้านตามกฎหมายหรือสงวนสิทธิ์ที่จะสละสิทธิ์การคัดค้านหรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของเรา
 • เพื่อสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ YesOpinion ลูกค้า หรือผู้อื่น และเพื่อการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานและสัญญาอื่น ๆ ของเรา หรือ
 • ในการดำเนินการเกี่ยวกับองค์กร เช่น การขายหรือเลิกกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การควบกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ หรือในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างการล้มละลาย
หากคุณเลือกที่จะสร้างโปรไฟล์ใน YesOpinion ผู้อื่นจะสามารถดูและระบุข้อมูลบางอย่างในโปรไฟล์ของคุณได้จากการคลิกชื่อสมาชิกของคุณ คุณจะสามารถดูโปรไฟล์ของคุณได้เช่นเดียวกับที่ผู้อื่นโดยทั่วไปเห็น นอกจากนี้ หากคุณเลือกที่จะเข้าใช้โปรแกรมการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกถึงสมาชิกของเรา (เช่น เครือข่ายนักกินและการส่งข้อความส่วนตัว) สมาชิกรายอื่น ๆ ของ YesOpinion อาจติดต่อคุณโดยใช้ YesOpinion เป็นสื่อกลาง อย่างไรก็ดี YesOpinion จะไม่แบ่งปันที่อยู่อีเมลของคุณกับสมาชิกรายอื่นใด และจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณสู่สาธารณะ สมาชิกทุกรายของ YesOpinion สามารถเลือกที่จะปิดคุณลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกถึงสมาชิกได้ทุกเมื่อ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น และคุณจะมีทางเลือกที่จะไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลรวมหรือข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อกับบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทโฆษณาและผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่น เราอาจแจ้งจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือโรงแรมหรือจุดหมายปลายทางสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่ได้รับความนิยมที่สุดให้บริษัทโฆษณาทราบ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและบริการที่เราหวังว่าคุณจะสนใจ
เราจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณไว้ในที่คลังเก็บเอกสารของเรา รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ ตลอดจนเพื่อความสมบูรณ์ของการเก็บข้อมูล (Recordkeeping Integrity) ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว
เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์ทางธุรกิจของเราหรือสำหรับข้อกำหนดทางกฎหมาย เราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่คุณได้ปิดบัญชีกับเราแล้ว ตัวอย่างเช่น หากการเก็บรักษาข้อมูลนี้จำเป็นในการปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมาย หรือจำเป็นในการใช้ ปกป้อง หรือพิสูจน์สิทธิตามกฎหมาย
สิทธิและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ
 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับการได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะบางประการที่มีเสนอให้ใน YesOpinion
 • คุณมีสิทธิที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณโดยติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่จะกล่าวถึงต่อไป (โปรดดู "ติดต่อเรา") และเราอาจคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในการให้ข้อมูลนี้แก่คุณ
 • เราพยายามที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบ เพิ่ม หรือปรับปรุงข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราโดยไปที่หน้าการสมัครสมาชิกของคุณในเว็บไซต์ของเรา
 • นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลและปิดบัญชีของคุณได้ดังที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณตัดสินใจที่จะปิดบัญชี YesOpinion เราจะปิดใช้งานบัญชีของคุณและนำข้อมูลโปรไฟล์ของคุณออกจากมุมมองที่ใช้อยู่
 • คุณสามารถปิดบัญชี YesOpinion ได้โดยไปยังโปรไฟล์ของคุณ เราจะส่งอีเมลไปให้เพื่อยืนยันคำขอของคุณ โปรดทราบว่า หลังจากที่คุณปิดบัญชีแล้ว คุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณได้อีก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ทุกเมื่อ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน YesOpinion คุณจะมีโอกาสให้ข้อมูลการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณแก่เรา และจะสามารถเลือกได้ว่าจะรับข้อความอีเมลทางการตลาดจาก YesOpinion หรือไม่ ในฐานะสมาชิกที่ลงทะเบียนของ YesOpinion คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกของคุณได้ทุกเมื่อผ่านทางเมนู การตั้งค่าอีเมล ในหน้าการสมัครสมาชิกของคุณ
 • ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ YesOpinion หรือไม่ คุณจะมีโอกาสบอกเลิกรับข้อความส่งเสริมการขายในอีเมลใด ๆ ดังกล่าวที่เราส่งให้ด้วย
 • โปรดทราบว่า เราอาจส่งการสื่อสารอื่น ๆ ให้คุณ ซึ่งรวมถึงประกาศด้านการบริการและข้อความด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี YesOpinion ของคุณ
ส่วนช่วยเหลือ (Help) ของแถบงาน (Toolbar) ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณรับคุกกี้ใหม่ ๆ วิธีทำให้เบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ หรือวิธีปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่า หากคุณปฏิเสธไม่รับคุกกี้จาก YesOpinion คุณจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ บางส่วนในเว็บไซต์ของเรา
เราคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร
เราต้องการให้คุณมีความมั่นใจในการใช้ YesOpinion และเรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม แม้ว่าไม่มีเว็บไซต์ใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ เราได้ดำเนินการและสนับสนุนมาตรการที่เหมาะสม ทั้งในเชิงรูปธรรม เชิงการบริหารจัดการ เชิงเทคนิค และเชิงองค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากการเปิดเผยข้อมูล และจากความสูญเสีย ความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายโดยอุบัติเหตุ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และพนักงานดังกล่าวจะเข้าถึงข้อมูลนั้นเพื่อการปฏิบัติงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เราใช้การเข้ารหัส (Encryption) เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างระบบของคุณกับของเรา และระหว่างระบบของเรากับของบุคคลอื่นที่เราแบ่งปันข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และเรายังใช้ไฟร์วอล (Firewall) และระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System) เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของคุณ
ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
YesOpinion เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้เข้าชมทั่วไปและไม่เสนอบริการให้เด็กโดยตรง หากเราทราบว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามเหมาะสม
การเชื่อมโยงนอกเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
YesOpinion อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต เราจะระบุวันที่ล่าสุดที่มีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้ที่ท้ายหน้านี้ และการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีที่โพสต์ เราจะแจ้งสมาชิกของเราให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้ หรือติดประกาศในเว็บไซต์ของเรา เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว
คุณจะติดต่อเราอย่างไร
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่
YesOpinion
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
283 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500
ผู้ติดต่อ: YesOpinion Webmaster
อีเมล: webmaster@YesOpinion.com
© 2018 YesOpinion สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด