เกี่ยวกับ YesOpinion

YesOpinion เป็นชุมชนออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางอินเตอร์เน็ต สมาชิกสามารถที่จะสร้างโฟลของตัวเอง เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ แสดงความคิดเห็นก็ได้ หรือ สมาชิกเองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามออนไลน์ ที่ดำเนินการโดย YesPanels สมาชิกสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้กับผลตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ที่สำคัญ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการแสดงความคิดเห็นนั่นๆ อีกด้วย

สมาชิกจะมีเว็บไซต์ส่วนบุคคลภายใต้ YesOpinion สมาชิกสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล โพลของตัวเอง โพลของคนอื่นที่ตัวเองมีส่วนร่วม และอื่นๆ

บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ YesOpinion เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และทุกครั้งที่สมาชิกมีส่วนร่วมในแบบสอบถามของ YesOpinion สมาชิกก็จะได้รับผลตอบแทน ตามเงื่อนไข

ปัจจุบัน YesOpinion มีสมาชิกลงทะเบียนมากกว่า 40,000 ราย ในประเทศไทย และจะขยายชุมชนออนไลน์สู่ต่างประเทศในเร็วๆ นี้ เราหวังว่าความคิดเห็นของคุณจะเป็นหนึ่งในพลังความคิดเห็นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีต่อไปในอนาคต คลิกที่นี่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก YesOpinion

YesOpinion อยู่ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด และมีเว็บไซต์ YesPanels เป็นผู้ให้งานวิจัยการตลาดและแบบสอบถามออนไลน์

"สุดท้าย เรายังเป็นสมาชิกของสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย และ ESOMAR World Research เพื่อสร้างมาตรฐานงานวิจัยการตลาดของบริษัทให้เป็นสากล"